wtorek, 11 grudnia 2012

Dobra wiara i zachowanie należytej staranności raz jeszcze- wyrok ETS, sygn. C-285/11.

Utrwalając prezentowany dotychczas pogląd ETS wyrokiem z dnia 6 grudnia 2012r., w sprawie Bonik (ww. sygn.) przedstawił korzystne dla podatników podatku od wartości dodanej rozstrzygnięcie.
Zdaniem Trybunału prawidłowa wykładnia przepisów dyrektywy 112 sprzeciwia się praktyce krajowej – zgodnie z którą podatnikowi,w zaistniałych w sprawie okolicznościach, odmówiono prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej z tytułu dostawy towarów z uwagi na fakt, że uwzględniając przestępstwa lub naruszenia popełnione na etapie obrotu poprzedzającym tę dostawę lub następującym po niej, uznane zostało, że dostawa ta nie została rzeczywiście zrealizowana. ETS wskazał, że jeżeli nie wykazano na podstawie obiektywnych przesłanek, iż podatnik ten wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem w dziedzinie podatku od wartości dodanej popełnionym na wcześniejszym lub dalszym odcinku łańcucha dostaw, nie było podstaw aby odmówić prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o podatek naliczony.

Powołując się na wcześniejsze rozstrzygnięcia Trybunał wskazał, że niezgodne z zasadami funkcjonowania prawa do odliczenia przewidzianymi w dyrektywie jest sankcjonowanie odmową możliwości skorzystania z tego prawa podatnika, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że w ramach danej transakcji dostawca dopuścił się przestępstwa lub że inna transakcja w łańcuchu dostaw, dokonana przed transakcją przeprowadzoną przez owego podatnika lub po niej, została dokonana z naruszeniem przepisów o podatku VAT. Wprowadzenie systemu odpowiedzialności bez winy wykraczałoby bowiem poza zakres niezbędny do ochrony interesów skarbu państwa.

W omawionym rozstrzygnięciu ETS podkreslił ponadto, iż odmowa przyznania prawa do odliczenia stanowi wyjątek od zasady podstawowej, jaką jest istnienie takiego prawa, właściwe organy podatkowe zobowiązane są wykazać w sposób prawnie wymagany istnienie obiektywnych przesłanek prowadzących do wniosku, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, iż transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym lub dalszym odcinku łańcucha dostaw.

Reasumując: kwestia, czy podatek VAT należny od wcześniejszych lub późniejszych transakcji sprzedaży dotyczących danych towarów został wpłacony do budżetu państwa, nie ma wpływu na prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego. Podatek VAT stosuje się do każdej czynności produkcji lub sprzedaży, z odliczeniem podatku dotyczącego kosztów poszczególnych elementów ceny - wyroki: z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawach połączonych C-354/03, C-355/03 i C-484/03 Optigen i in., wyrok w sprawach połączonych Kittel i Recolta Recycling, a także w sprawach połączonych Mahagében i Dávid, o których pisałem we wcześniejszych postach.

2 komentarze:

  1. swietny watek. przejsc na vat to oplacalna sprawa. warto zasiegnac opinii specjalisty

    OdpowiedzUsuń
  2. Darmowe ogłoszenia Radom - Radom Lokalne to lokalny portal ogłoszeniowy z Radomia gdzie możesz dodać ogłoszenie płatne lub wyróżnione pamiętaj dodając ogłoszenia na portalach regionalnych alby przygotować niepowtarzalny opis produktu lub usługi tak aby to twoje ogłoszenie było najbardziej widoczne w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki google, pamiętaj aby odpowiednio dopasować kategorię tematyczną jak sprzedajesz samochód dodaj ogłoszenie do kategorii motoryzacja Radom, dom mieszkanie działkę to nieruchomości Radom, materiały biurowe, papier, tusze biuro i firma a praca to praca tylko postaraj się bliżej określić charakter zatrudnienia czy etat, umowa o dzieło czy zlecenie pamiętaj im bardziej dokładnie określisz kategorię tym bardziej unikniesz pomyłek. Powodzenia Radom Lokalne - Ogłoszenia drobne Radom.
    Ogłoszenia radom, Radom Lokalne, Darmowe ogłoszenia Radom, Bezpłatne ogłoszenia Radom, Ogłoszenia drobne Radom, Ogłoszenia Radom Lokalne.

    OdpowiedzUsuń